Rury

Rury czarne i ocynkowane ze szwem


rury stalowe
ze szwem
wzdłużnym o przekroju
okrągłym
średnica
(cal)
(mm)
normy gatunki
stali
przedmiotowa gatunkowa
Rury stal. czarne ze szwem
wzdłużnym, przewodowe
i konstrukcyjne.

3/8 - 6"

17,2 - 168,3

PN-79/H-74244
PN-89/H-84023/07 12X*
ZN-96/0632-08 12Al*
PN-88/H-84020 St3S**
ZN-96/0632-07 St3SAl**
PN-88/H-84020 St4W***
ZN-96/0632-07 St4SAl***
PN-86/H-84018 18G2A****
Rury stal. ze szwem
gwintowane.


3/8 - 4"

17,2 - 114,3
PN-H-74200 PN-89/H-84023/07 12X
ZN - 96/0632-08 12Al
DIN 2440 DIN 1615 St33
DIN 2441 EN 10025/94 St185
NF/A49-145 TS 34-1
ISO 65 ISO 65 TWOBS 1387/85BS 1387/85
Cmax - 0,200%
Mnmax - 1,200%
Pmax - 0,045%
Smax - 0,045%
Rury stal. czarne ze szwem
wzdłuż. bez wym. spec.
3/8 - 6"
17,2 - 168,3
DIN 1615/2458 DIN 1615 St33
EN 10025/94 St185
Rury stal. czarne ze szwem
wzdłuż. ze stali niestopowych
specjalnego przeznaczenia


3/8 - 6"

17,2 - 168,3


DIN 1626


DIN 1615/2458
USt37.0
St37.0
St44.0
St52.0
Rury stalowe czarne
ze szwem wzdłużnym
konstrukcyjne.

3/8 - 6"

17,2 - 168,3BS 4848 cz.2BS 4360/90
43C
43D
50C
50DEN 10210-2EN 10210-1
S235JRH
S275JOH
S275J2H
S355JOH
S355J2H
Rury przewodowe klasy A
ze stali niestopowych
do budowy gazociągów.
1 - 6"
33,7 - 168,3
PN-H-74221 PN-H-74221 L240
Rury stal. czarne
i ocynkowane ze szwem
wzdlużnym na rysztowania.
Grubość ścianki 4 mm


1 1/2"

48,3


BS 1139


BS 1139
Cmax - 0,20%
Si max-0,30%
Pmax - 0,060%
Smax - 0,060%
Rury stal. ze szwem
wzdłużnym ocynk.
z końcami gwintowanymi
lub gładkimi.
(rodzaj powłoki OC1 i OC2)

1/2 - 4"

21,3 - 114,3
PN-H-74200 PN-89/H-84023/07 12X
ZN-96/0632-08 12AI
DIN 2440/2444 DIN 1615 St33
DIN 2441/2444 EN 10025/94 St185


BS 1387/85


BS 1387/85
Cmax - 0,20%
Si max-0,30%
Pmax - 0,060%
Smax - 0,060%
Rury stal. czarne ze szwem
wzdłużnym, z kołnierzami
oporowymi stałymi i lużnymi.


57 : 88,9
108 : 159


ZN-98/0648-20
PN-89/H-84023/07 12X
ZN-96/0632-08 12AI
PN-88/H-84020 St3S
ZN-96/0632-07 St3SAl
* - Odmiana wytrzym. G205. Badania B1 i B2
** - Odmiana wytrzym. G235. Badania B1 i B2
*** - Odmiana wytrzym. G295. Badania B1 i B2
**** - Odmiana wytrzym. G355. Badania B1 i B2

śred.
nominal.
DN
śred.
zewn.
DO
grubość ścianki (mm)
ISO 65 DIN 2440 DIN 2441 ASTM A-53 kl. A BS 1387 gładkie NF
A 49-145
PN-79/H-74244,
DIN 1626/2458,
DIN 1615/2458
cal mm 1 H S L1 S H - H S H S L 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 5,6
3/8" 10 17,1 - - - - - 2,31 - - - - -
3/8" 10 17,2 2,9 2,3 - 2,35 2,9 - 2,9 2,3 2,9 2,3 2,0 x x x - - - - - -
1/2" 15 21,3 3,2 2,6 2,3 2,65 3,25 2,77 3,2 2,6 3,2 2,6 2,3 x x x x - - - - -
3/4" 20 26,7 - - - - - 2,87 - - - - - - - - - - - - - -
3/4" 20
26,9 3,2 2,6 2,3 2,65 3,25 - 3,2 2,6 3,2 2,6 2,3 x x x x - - - - -
20
23
24
- - -
-
-
-
-
-
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1" 25 33,4 - - - - - 3,38 - - - - - - - - - - - - - -
1" 25 33,7 4,0 3,2 2,9 3,25 4,05 - 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 - x x x x x - - -
30 - - - x x x x x
1
1/4"
32 42,2 - - - - - 3,56 - - - - - - - - - - - - - -
1
1/4"
32 42,4 4,0 3,2 2,9 3,25 4,05 - 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 - x x x x x - - -
38 44,5 - - - - - - - - - - - - - x x x x - - -
1
1/2"
40 48,3 - - - - - 3,68 - - - - - - - x x x x - - -
1
1/2"
40 48,3 4,0 3,2 2,9 3,25 4,05 - 4,0 3,2 4,0 3,2 2,9 - - x x x x - - -
45
51
-
-
-
-
-
-
2" 50 60,3 - - - - - 3,91 - - - - - - - - - - - - - -
2" 50 60,3 4,5 3,6 3,2 3,65 4,5 - 4,5 3,2 4,5 3,6 3,2 - - - x x x x x -
63 - - - x x x x x
2
1/2"
65 5,16 - - -
2
1/2"
70 76,1 4,5 3,6 3,2 3,65 4,5 - 4,5 3,6 4,5 3,6 3,2 - - - x x x x x -
3" 80 88,9 5,0 4,0 3,6 - - - 5,0 4,0 - - - - - - - x x x x x
3" 80 88,9 4,05 4,85 - 4,9 4,0 -
3
1/2"
90 101,9 - - - - 5,74 - - - - - - - - - - - - - - -
3
1/2"
90 101,6 - - - - - - - - 4,9 4,0 3,6 - - - - x x x x x
100 108 - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x
4" 100 114,3 - - - - - 6,02 5,4 - - - - - - - x x x x
4" 114,6 4,5 4,0 4,5 4,5 5,4 5,4 4,5 -
125 133,0 - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x
5" 130 - - - - - - 6,55 - - - - - - - - - - - - -
5" 130 139,7 5,4 5,0 - 4,85 5,4 - 5,4 5,0 5,4 4,5 - - - - - - x x x x
150 159,0 - - - - - - - - - - - - - - - - x x x x
6" 4,85 5,4 - - -
150 5,4 5,0 - - - - 5,4 5,0 - - - - - - - - -
6" 160 168,3 - - - - - - 7,11 - - - - - - - x x x

Powrót na górę